Danas je Dan zaštite podataka

Danas je Dan zaštite podataka

Na današnji dan, prije 40 godina, posebnu pažnju dobila je zaštita ličnih podataka osoba. Prije 15 godina privatnost i lični podaci dobili su i svoj Dan. Ne bi trebala postojati sumnja o važnosti privatnosti i ličnih podataka. Ipak svakodnevno, čak i nesvjesno,...