POZIV za PRIJEDLOGE PROJEKATA u okviru Active Achievement Fonda za regionalne neformalne grupe je otvoren! 

POZIV za PRIJEDLOGE PROJEKATA u okviru Active Achievement Fonda za regionalne neformalne grupe je otvoren! 

Zvanično je otvoren Poziv za prijedloge projekata u okviru Active Achievement Fonda za regionalne neformalne grupe, kao dio projekta Regionalni dijalog mladih za Evropu, koji finanasira Evropska Unija.

Osnovni cilj Poziva je da jača kreativne grupe na Zapadnom Balkanu, naročito neformalne, tako što će omogućiti finansijsku podršku za inicijative koje za cilj imaju:

  1. Povećanje aktivizma mladih u lokalnim zajednicama i učešće u strukturnom dijalogu sa donosiocima odluka o politikama koje se tiču mladih 
  2. Zagovaranje usvajanja evropskih vrijednosti i jačanje demokratskih i odgovornih institucija
  3. Promovisanje regionalne saradnje i političkih, ekonomskih i socijalnih benefita od evrointegracija za zemlje Zapadnog Balkana.

Ukupan dostupan budžet Active Achievement Fonda je 30.000 EUR. Regionalne neformalne grupe mogu da konkurišu za finansijsku podršku za projekte u iznosu: 

  • minimalan budžet: 2.000 EUR
  • maksimalan budžet: 4.000 EUR

Samo neformalne grupe mogu da konkurišu za ovaj Poziv za prijedloge projekata. Ove grupe nisu formalno registrovane, imaju nizak nivo formalnosti i slabe tehničke i upravljačke kapacitete. Poziv je otvoren za neformalne grupe koje su spontano okupljene radi rješavanja problema u lokalnim zajednicama, a prioritet imaju učesnici projekta Regionalni dijalog mladih za Evropu, odnosno aktivnosti: Regionalna Politeia škola mladih, Politeia tematske sesije, omladinske radionice za javne politike i pripravnička praksa. 

Regionalna grupa treba da bude sastavljena od najmanje 5 mladih ljudi od 16-30 godina, od kojih najmanje tri člana/članice žive na različitim područjima Zapadnog Balkana na kojima se sprovodi projekat Regionalni dijalog mladih za Evropu: Albaniji, Bosni i Herzegovini, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Najmanje jedan član/članica neformalne grupe mora biti punoljetan/punoljetna zbog potpisivanja Ugovora o sprovodjenju projekta.

Podrška će biti omogućena kroz direktna plaćanja aktivnosti projekata od strane partnerskih organizacija u okviru Projekta Regionalni dijalog mladih za Evropu, a koji će biti posrednici za sprovođenje projekata neformalnih groupa. Uz svaki podnijeti projekat, podnosioci projekta će odrediti zemlju odnosno primarno područje djelovanja, što će odrediti i partnersku organizaciju koja će biti posrednik u procesu sprovođenja projekta. Partnerska organizacija će obavljati plaćanja za projektne troškove u skladu sa odobrenim budžetom ovih projekata.

Zemlja/teritorija  domaćinGradPosrednička organizacijaKontakt
AlbanijaTiranaYouth Act Center  info@youthact.al
Bosna i Herzegovina SarajevoNetwork of Progressive Initiatives   anida@mpi.ba
KosovoPristinaKosovar Stability Initiative shpresa_krasniqi@iksweb.org
Sjeverna Makedonija SkopljeNGO Info Center Foundation  contact@nvoinfocentar.org.mk
SrbijaNovi Sad Regional Academy for Democratic Development  office@regionaladd.org

Trajanje projekata je do šest mjeseci.

Odabrane neformalne grupe su u obavezi da sprovedu projekat u period od 10. jula 2024. do 10. januara 2025.

Rok za podnošenje prijava je 2. juli 2024. godine u 20:00

Prijedlozi projekata i neophodne informacije se dostavljaju na engleskom jeziku, elektronski, na email adresu: shpresa_krasniqi@iksweb.org

U nastavku možete da nađete Smjernice za regionalne neformalne grupe i Anekse neophodne za podnošenje prijedloga projekata. 

Smjernice

Annex 1: Forma aplikacije

Annex 2: Forma za prijedlog budžeta

Annex 3: Izjava

Active Achievement Fond za regionalne neformalne groupe je FSTP aktivnost (finansijska podrška trećim stranama), odnosno predstavlja dio paketa grantiranja u okviru trogodišnjeg projekta Regionalni dijalog mladih za Evropu, koji financira Evropska Unija u period 2023-2026 kroz EU Civil Society Facility and Media Programme za Zapadni Balkan i Tursku za 2021-2023 (IPA III). Projekat sprovodi Fondacija Centar za demokratiju iz Srbije u saradnji sa partnerskim organizacijama iz regiona:  Academy of European Integrations and Negotiations (Albanija), Youth Act Center (Albanija), Kosovar Stability Initiative (Kosovo), Network of Progressive Initiatives (Bosna i Hercegovina), NGO Info Center Foundation (Sjeverna Makedonija) and Regional Academy for Democratic Development (Srbija). 

POZIV za PRIJEDLOGE PROJEKATA u okviru Active Achievement Fonda za regionalne neformalne grupe je otvoren! 

Call for Proposals for the Active Achievement Fund for Regional Informal Groups is open!

Regional Youth Dialogue for Europe project 

We are officially launching the open Call for Proposals for the Active Achievement Fund for Regional Informal Groups within the framework of the project Regional Youth Dialogue for Europe funded by the European Union.

The main objective of this Call is to strengthen creative groups in the Western Balkans, particularly informal ones, by providing financial support for initiatives aiming to:

  1. Increase youth activism in their communities and participation in structured dialogue with decision makers on public policies relevant to youth
  2. Advocate for the adoption of European values and strengthening of democratic and responsible institutions
  3. Promote regional cooperation and political, economic and social benefits of the EU integration for the Western Balkans countries

Total available budget of the Active Achievement Fund is 30.000 EUR. Regional informal groups can apply for financial support for project that must fall between the following minimum and maximum amount:

  • minimum amount: 2.000 EUR
  • maximum amount: 4.000 EUR

Only informal groups are eligible to apply for this Call for Proposals. These groups are not formally registered and have a low level of formality and weak technical and managerial skills. The Call is open to informal groups that spontaneously gathered to solve a problem in the local community, with priority to individuals that participated in RYDE activities such as Politeia School, Politeia Thematic Sessions, Youth Policy Labs and Internship program.

The regional groups shall be composed of at least 5 young people aged 16-30 who are citizens of at least 3 out of five Western Balkan countries in which the RYDE project is implementing (Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo*[1], North Macedonia and Serbia). At least one person from the informal group must be of legal age in order for the project implementation contract to be signed.

Support will be provided through direct payments conducted by RYDE partner organizations that will act as intermediary organizations for the particular project. With the project proposal, the applicants should select the project host country which will consequently determine which partner organization will act as intermediary organization. The partner organizations will execute payments for costs incurred as per the approved small project budget.

Host countryCityIntermediary organizationsContact
AlbaniaTiranaYouth Act Center info@youthact.al
Bosnia and HerzegovinaSarajevoNetwork of Progressive Initiatives info@mpi.ba
Kosovo*PristinaKosovar Stability Initiativeshpresa_krasniqi@iksweb.org
North MacedoniaSkopjeNGO Info Center Foundation contact@nvoinfocentar.org.mk
SerbiaNovi SadRegional Academy for Democratic Development office@regionaladd.org

The duration of the projects is up to six months.

The selected informal groups are obliged to implement their projects within the period from 10th July 2024 to 10th January 2025.

The deadline for submitting applications is 2nd of July, 2024 at 20:00 CET.

Applicants must apply in English and submit their applications electronically to the e-mail address: shpresa_krasniqi@iksweb.org.

You can find below the Guidelines for regional informal groups and the Annexes needed for the project application.

The Active Achievement Fund is a sub-granting activity of the three-year regional project “Regional Youth Dialogue for Europe” (RYDE), funded by the European Union in the period 2023-2026.

Center for Democracy Foundation

[1] This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.

Akademija klimatskih akcija 2024

Akademija klimatskih akcija 2024

UNDP u Bosni i Hercegovini uspješno je pokrenuo Akademiju klimatskih akcija 2024., inicijativu koja već drugu godinu zaredom pruža izabranim zvaničnicima iz parlamenta, skupština i vijeća  priliku da steknu stručno znanje o ključnim klimatskim temama. Cilj Akademije je potaknuti snažnije djelovanje u suočavanju sa izazovima klimatskih promjena, kao i i unaprijediti saradnju među različitim političkim predstavnicima u ovoj oblasti.

Akademija obuhvata tri modula, a ove godine se fokusira na teme energetske tranzicije, upravljanja rizicima i očuvanja okoliša. Pored stručnih predavanja, učesnici će imati priliku da se kroz terenske posjete direktno upoznaju s primjerima dobre prakse iz projekata koje provodi UNDP u Bosni i Hercegovini, uz podršku međunarodnih i lokalnih partnera.

a otvaranju Akademije, Raduška Cupać, rukovoditeljica Sektora za energiju i okoliš u UNDP-u u BiH, zahvalila se učesnicima na njihovom kontinuiranom interesu za ove teme, Istakla je važnost saradnje i zajedničkog djelovanja na zelenim politikama na svim nivoima vlasti u zemlji kako bi što bolje odgovorili na izazove koje donose klimatske promjene.

Saša Magazinović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i predsjedavajući Zelenog kluba, zahvalio se UNDP-u na podršci ovoj inicijativi, koja predstavlja platformu za dijalog, okupljajući predstavnike svih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Istakao je da se ove teme tiču svih i predstavljaju mjesto susreta za prevazilaženje političkih razlika.

Prvi modul Akademije održan je od 31. maja do 2. juna 2024. godine u Sarajevu, s fokusom na inovativne modele finansiranja i međunarodne obaveze BiH u ovoj oblasti. 

Prvog dana, predstavnici UNDP-a i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH predstavili su Nacionalni investicijski okvir (NIF), model finansiranja projekata energetske efikasnosti.

Učesnici Akademije su posjetili JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću, gdje su mjere energetske efikasnosti realizovane putem NIF modela finansiranja, što je rezultiralo značajnim poboljšanjem uslova kako za osoblje tako i korisnike, uz istovremene značajne uštede troškova. Radovi su finansirani investicijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, uz kredit od Svjetske banke, i provedeni kroz UNDP-ov projekat “Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljika – LowCarbon”koji finansira Zeleni klimatski fond (GCF). 

Drugi dan je bio posvećen inventaru emisija stakleničkih plinova (GHG), što je ključno za ispunjavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine prema UNFCCC-u, Pariškom sporazumu i Sofijskoj deklaraciji, kao i za ublažavanje negativnih uticaja klimatskih promjena. UNDP je u ovom kontekstu predstavio napore projekta 5NC koji finansira Globalni fond za okoliš (GEF), aktivno doprinoseći kreiranju politika za smanjenje emisija stakleničkih plinova.

Prof. dr. Amila Pilav-Velić, prodekanica za naučno-istraživački rad i projekte na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, govorila je o efektima EU Uredbe o Mehanizmu za prilagodbu granice ugljika (CBAM) na konkurentnost i održivi razvoj u BiH. Da bi preduzeća u BiH i dalje bila konkurentna na tržištu EU, moraju se pripremiti za uvođenje CBAM-a od januara 2026. godine, analizom svog poslovanja, mjerenjem i izvještavanjem o emisijama ugljika, te smanjenjem emisija uvođenjem novih, čistih tehnologija i obnovljivih izvora energije. Istaknuto je da iako CBAM predstavlja izazov, također daje priliku za preduzeća da unaprijede svoje proizvodne prakse i modele održivog poslovanja, čime doprinose zaštiti životne sredine i dekarbonizaciji industrije.

Učesnici su istakli važnost Akademije klimatskih akcija koja im omogućava efikasnije angažovanje u pitanjima vezanim za klimu u njihovim aktivnostima, čime se smanjuje ranjivost kako prirodnih tako i društvenih procesa na klimatske promjene.

U naredna dva modula, fokus će biti na upravljanju rizicima, sa posebnim naglaskom na prirodna rješenja za jačanje otpornosti na klimatske promjene i dugoročnu zaštitu biodiverziteta u Bosni i Hercegovini, dok će se treći modul baviti zaštitom okoliša, pravnim i institucionalnim okvirima, harmonizacijom sa EU i međunarodnim standardima, ekološkim kriminalom, kao i upravljanjem opasnim otpadom i hemikalijama.

Za organizaciju Akademije zadužena je nevladina organizacija iz Sarajeva, Mreža progresivnih inicijativa (MPI).

Promotion of the research “Western Balkans Youth in Policy Making Processes”

Promotion of the research “Western Balkans Youth in Policy Making Processes”

Network of Progressive Initiative organised the promotion of the key findings and recommendations of the research on the youth policies and policy-making processes in the Western Balkans, which has been conducted as part of the regional project entitled Regional Youth Dialogue for Europe – RYDE.

The aim of the research is to increase overall awareness by collecting relevant data concerning youth policies and social investment in the Western Balkans. The research provides an analysis of the current viewpoints held by both youth organisations and youths themselves, regarding youth policies in this region. The research covers six economies: Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo*, Montenegro, North Macedonia and Serbia.

In the period from August to October 2023, for the purposes of the research, a total of 151 interviews were conducted with representatives of CSOs from the Western Balkans. The interviews were followed by an online survey conducted during October and November 2023. 1,366 young individuals from the Western Balkan countries participated.

Anida Šabanović, representative of the partner organisation Network of Progressive Initiatives, presented key findings and recommendations at the level of the Western Balkans.

Only 28% of the organisations questioned had been part of the policy-making process, while the majority had never partaken in this process. Their non-involvement, however, is not the result of a lack of interest, as 88% of the organisations answered ‘yes’ when asked if they are interested in this process. Interest in involvement is high, yet, there are certain elements which make involvement in this process difficult.

Researchers Hata Kujraković and Daniel Lazarević presented the results of the research for Bosnia and Herzegovina. In Bosnia and Hercegovina, the youth organisations survey involved 26 interviews with representatives from diverse organisations, while the online survey gathered 281 responses from youth activists, politicians, scholars, and journalists.

The process of adopting public policies, especially youth policies, was criticised for inefficiency, bureaucratic obstacles, and lack of transparency. CSOs, particularly overarching youth councils, actively participated in advocating for youth policies but faced obstacles like inadequate funding and limited networking opportunities. Calls were made for more proactive collaboration, effective communication, and stronger youth participation in policy-making. While familiar with the public policy-making process, online survey respondents deemed its efficiency less impressive. Approximately two-thirds were aware of mechanisms for involving youth activists. Local level policy-making was perceived as more inclusive, with challenges including lack of political support, awareness gaps, limited resources, and political polarisation. Vulnerable youth groups, including those with disabilities, rural youth, LGBTIQ, ethnic minorities, and women/girls, were identified. Organisations advocating for marginalised groups often lacked sufficient capacities. There was a consensus on the need for more inclusive policies and increased support for organisations focusing on vulnerable groups.

Summary in local language is available here

The report in English is available here

ISTRAŽIVANJE O PROCJENI POTREBA UKLJUČENOSTI PARLAMENATA ZAPADNOG BALKANA U BERLINSKI PROCES

ISTRAŽIVANJE O PROCJENI POTREBA UKLJUČENOSTI PARLAMENATA ZAPADNOG BALKANA U BERLINSKI PROCES

Uloga parlamenata u Berlinskom procesu (BP) i široj integraciji zemalja Zapadnog Balkana (ZB) u Evropsku uniju je ključni aspekt razvoja regiona. Parlamenti su glavna institucija koja predstavlja glas građana i uvijek treba raditi za dobrobit svojih birača. Regionalni razvoj bi unaprijedio živote građana u ekonomskom, socijalnom i političkom smislu. Međutim, uloga parlamenta je često na nacionalnom nivou i ova uloga je samo ograničeno prisutna u regionalnim okvirima. Berlinski proces potvrđuje da su parlamenti rijetko uključeni u potpunosti u regionalne inicijative.

Priznanje vrijednosti uključivanja parlamenata u Berlinski proces na samitu u Poznanju 2019. bio je pozitivan korak. Međutim, nedostatak konkretnih aktivnosti, kao što su međuparlamentarni sastanci, u godinama nakon samita naglašava prazninu koju treba popuniti.

Obzirom na važnost regionalne saradnje i integracije u EU, upotrijeba znanja i stručnosti istraživačkih centara Svjetske banke i povećanje uključenosti parlamenata bi zaista moglo donijeti dodatnu vrijednost Berlinskom procesu. To ne samo da bi doprinijelo daljem jačanju postojeće regionalne saradnje, već će takođe osigurati da Proces bude inkluzivniji i reprezentativniji za širi politički pejzaž na Zapadnom Balkanu.

Istraživanje je dostupno ovdje