Održana međuparlamentarnoj konferenciji pod nazivom „Prednosti Berlinskog procesa: poseban fokus na zajedničkom regionalnom tržištu”, u Petrovcu (Crna Gora) u sklopu regionalnog projekta “Parliamentary Diplomacy: Regional Cooperation through Enhanced Parliamentary Dialogue”.

Zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i predsjedateljica Zajedničkog povjerenstva za ekonomske reforme i razvoj PSBiH Ermina Salkičević – Dizdarević i zastupnici u Zastupničkom domu PSBiH Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović, te predsjednik Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju u NSRS, Siniša Marković su učestvovali u konferenciji, zajedno sa predstavnicima partnerske organizacije projekta iz BiH, Mreže progresivnih inicijativa.

U okviru panela “Zajedničko regionalno tržište 2.0 – šta je to što je ranije funkcioniralo i izazovi Akcijskog plana 2.0”, sudjelovala je i predsjedateljica Zajedničkog povjerenstva za ekonomske reforme i razvoj PSBiH Ermina Salkičević – Dizdarević, koja je u svom izlaganju posebno predstavila rad ovog parlamentarnog tijela, kao i planirane aktivnosti Zajedničkog povjerenstva u narednom razdoblju. Naglasila je važnost i uključenost poslovne zajednice u promoviranju koristi koje Berlinski proces donosi za zemlje Zapadnog Balkana, kao i konekcije i suradnje sa trgovinskim komorama, nevladinom sektorom, te akademskom zajednicom.  

Sudionici konferencije tijekom diskusija uputili su i nekoliko zajedničkih poruka, od kojih je posebno važna ta da bez sigurnosne i političke stabilnosti regije ni rezultati nacionalnih ekonomija neće biti u punom kapacitetu.

Istaknuto je da će pitanja konkurentnosti gospodarstva, ljudskog kapitala i digitalizacije sigurno biti u fokusu Berlinskog procesa, te ukazano na mogućnosti unaprjeđenja ovih pitanja u okviru zajedničkog regionalnog tržišta.

Konstatirano je da sam Berlinski proces i koristi koje donosi nisu dovoljno predstavljene javnosti, posebno poslovnoj zajednici, te da treba pojačati aktivnosti na promidžbi ove regionalne inicijative. 

Također je ukazano na činjenicu da su članovi poslovne zajednice, pored parlamenata i drugih institucija, sudionici Berlinskog procesa, te da je izbor pravih partnera koji će biti dio rješenja, a ne dio problema, od velike važnosti za brzinu provedbe obveza iz Berlinskog procesa. 

S tim u svezi, istaknut je značaj izgradnje povjerenja između pojedinaca i institucija, te rada na razvoju demokracije, dobrog poslovnog okruženja, borbe protiv korupcije, kao i značaj brzog usvajanja najboljih europskih praksi u svim zonama poslovanja.

Ponovo je aktualizirano pitanje slobodnog kretanja ljudi i u tom smislu ratifikacija preostalih sporazuma u okviru Berlinskog procesa od strane BiH.

Naglašena je važnost uloge parlamenata, potreba za većim dijalogom unutar parlamentarnih struktura, kao i kreiranje društva zajedničkih vrijednosti u kojem bi benefiti zajedničkog regionalnog tržišta bili cilj političkog djelovanja, a nikako sredstvo za udaljavanje političkih stavova. 

Bilo je riječi i o sredstvima koja su, kroz Plan rasta, rezervirana za zemlje Zapadnog Balkana, te upozoreno na činjenicu da je korištenje tih sredstava uvjetovano izvršavanjem preuzetih obveza. (kraj)