Šta radimo?

MPI je organizacija koja ima uspostavljenu saradnju sa zastupnicima u Parlamentu BiH koji dolaze iz 8 različitih stranaka. Bez obzira na političe razlike, svi oni su spremni na saradnju sa MPI i našim partnerima, bilo da se radi o pitanjima, inicijativama ili prijedlozima zakona. MPI u svom svakodnevnom radu komunicira i uspostavlja konstruktivne odnose sa institucijama i donosiocima odluka na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, čvrsto vjerujući da se samo zajedničkim radom i uspostavljanjem sinergije između donosioca odluka, civilnog sektora i medija Bosna i Hercegovina može napraviti iskorak na putu evro-atlanskih integracija.

MPI je ulažući svoje resurse i koristeći kontakte osnivača oformio Regionalnu progresivnu inicijativu (RPI), respektabilnu regionalnu mrežu koju čine kapacitirani pojedinci iz regiona (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija), a koji imaju dugogodišnje iskustvo kao članovi parlamenata, ministri, savjetnici i aktivisti u civilnom sektoru. Saradnja sa donosiocima odluka u regiji, jednako kao i sa onima u BiH, za cilj ima aktueliziranje brojnih otvorenih pitanja kroz zajedničke aktivnosti koje uključuju i nevladine organizacije i medije, a koji su važni za cijelu regiju.

Posebno smo ponosni zbog činjenice da smo, radeći na analizi korištenja kapaciteta mladih i uspješnih ljudi, pokrenuli aktivnosti koje se zasnivaju na tome da pružamo stručnu, tehničku i logističku podrška kapacitiranim, edukovanim i motiviranim pojedincima, osobama sa specifičnim znanjem i vještinama u oblastima kojima se bave, kako bi upravo oni dobili priliku da u saradnji sa MPI razvijaju svoje projekte i postanu nosioci aktivnosti u poljima njihovog interesa.

MPI kišobran, kako ga volimo nazvati, je zapravo inkubator dobrih ideja koje, zajedno sa nama, razvijaju progresivni i kapacitirani pojedinci. Pod našim kišbranom djeluje značajan broj pojedinaca ili neformalnih grupa kojima je potreban ovakav vid podrške.