MPI launches the new project – PARLIAMENTARY DIPLOMACY: REGIONAL COOPERATION THROUGH ENHANCED PARLIAMENTARY DIALOGUE

This project will contribute to the overall efforts to preserve democratic principles of check and balances as well as to promote and advance democracy in the region through enhanced regional cooperation. It further contributes to the principles of the Belin Process,...

EU integracije, dijalog, saradnja i participacija mladih na Zapadnom Balkanu

Regionalni dijalog mladih za Evropu / POLITEIA Regionalna škola za participaciju mladih 2023. Fondacija Centar za demokratiju organizovala je od 6. do 12. jula 2023. godine u Nišu „POLITEIA Regionalnu školu za participaciju mladih“, u okviru...

Novi projekat: Regionalni dijalog mladih za Evropu – Regional Youth Dialogue for Europe

Trogodišnji regionalni projekat (2023-2026) za: - Veće učešće mladih u donošenju odluka - Unapređenje razumevanja i saradnje na Zapadnom Balkanu - Jačanje aktivne podrške građana za reforme i integraciju u Evropsku uniju Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa...

ANALIZA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRPSKE – uticaj na slobode medija, građanskog društva i slobodu izražavanja

U Bosni i Hercegovini, kleveta i uvreda su sve do 1999. godine potpadale pod Krivični zakon. Tačnije, u zemljama bivše Jugoslavije, posebno je član 133. Krivičnog zakona, nazivan “verbalni delikt” korišten za obračunavanje sa neistomišljenicima, i brojni su primjeri...

Applications for POLITEIA Regional School for Youth Participation 2023 are now open!

We invite you to apply for the POLITEIA Regional School for Youth Participation that will take place July6-12, 2023 in Niš, Serbia. The first POLITEIA School for Civil Society took place in 1997 where youth gained valuable knowledge of democratic and European values....

Otvorene su prijave za POLITEIA regionalnu školu za participaciju mladih 2023!

Pozivamo Vas da se prijavite za učešće u POLITEIA regionalnoj školi za participaciju mladih, koja će se održati od 6. do 12. jula u Nišu (Srbija). Prva POLITEIA škola za civilno društvo je održana 1997. godine, a tom prilikom su mladi stekli vrijedna znanja o...

NAŠE TEME

DIGITALNA ZONA

ŽIVOTNA SREDINA

DRUŠTVENA ODGOVORNOST, OBRAZOVANJE I ISTRAŽIVANJE

DEMOKRATIJA, GRAĐANSKA PARTICIPACIJA I LJUDSKA PRAVA

EKONOMSKI RAZVOJ

EUROATLANSKE INTEGRACIJE

PRIČE U FOKUSU

MPI launches the new project – PARLIAMENTARY DIPLOMACY: REGIONAL COOPERATION THROUGH ENHANCED PARLIAMENTARY DIALOGUE

MPI launches the new project – PARLIAMENTARY DIPLOMACY: REGIONAL COOPERATION THROUGH ENHANCED PARLIAMENTARY DIALOGUE

This project will contribute to the overall efforts to preserve democratic principles of check and balances as well as to promote and advance democracy in the region through enhanced regional cooperation. It further contributes to the principles of the Belin Process,...

Javni poziv za učešće u ECOpolitics School

Friedrich-Ebert-Stiftung BiH (FES) i Mreža progresivnih inicijativa (MPI) organiziraju edukativni program za mlade političke aktere pod nazivom ECOpolitics School, koji će biti održan od 1. do 4. decembra 2022. godine. Šta je tema škole ECOpolitics?Zagađenost zraka i...

read more