Ko smo mi?

Imajući u vidu razuđenost civilnog sektora, koji je vrlo često definiran prioritetima donatora, te sa druge strane postojanje značajanog broja pojedinaca koji svojom ekspertizom žele doprinijeti procesima transformacije društva u Bosni i Hercegovini, prihvatajući realnost i prilike u BiH, te shvatajući neophodnost uključivanja u društvene i političke procese investiranjem ličnih kapaciteta, oformljeno je Udruženje „Mreža progresivnih inicijativa“. Ciljevi ovog udruženja su umrežavanje i jačanje produktivnosti, te unapređenje komunikacije između nevladinih organizacija, izabranih i imenovanih zvaničnika i medija u širokom spektru.

Mreža progresivnih inicijativa (MPI) je nevladina, neprofitna organizacija oformljena od strane grupe pojedinaca, kao svojevrsna platforma koja okuplja profesionalce koji imaju značajno iskustvo rada u civilnom društvu, te iza sebe rezultate na projektima koji se tiču reforme javne uprave, gender pitanja, ljudskih prava, kreiranja javnih politika i zagovaranja, ubrzanja procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine i članstva u NATO-u. Osnivači Mreže također imaju značajno iskustvo u radu sa članovima parlamenata i vlada, političkim strankama i institucijama u Bosni i Hercegovini.