Otvorene su prijave za POLITEIA regionalnu školu za participaciju mladih 2023!

Otvorene su prijave za POLITEIA regionalnu školu za participaciju mladih 2023!

Pozivamo Vas da se prijavite za učešće u POLITEIA regionalnoj školi za participaciju mladih, koja će se održati od 6. do 12. jula u Nišu (Srbija).

Prva POLITEIA škola za civilno društvo je održana 1997. godine, a tom prilikom su mladi stekli vrijedna znanja o demokratskim i evropskim vrijednostima. Nakon toga je stotine mladih obučeno i motivisano za aktivno učešće u društvenim i političkim procesima. Zahvaljujući odličnim predavačima, interaktivnom načinu rada i kvalitetnom izboru učesnika,  POLITEIA je prepoznata kao jedan od vodećih neformalnih programa edukacije za mlade sa preko 1800 polaznika/ca do sada. Tokom trogodišnjeg regionalnog projekta „Mladi Balkana za Evropu“ (2018-2021) POLITEIA  je podignuta na regionalni nivo i učešće je sada omogućeno za mlade iz cijelog regiona Zapadnog Balkana. POLITEIA regionalna škola za participaciju mladih 2023 realizuje se u okviru trogodišnjeg regionalnog projekta „Regionalni dijalog mladih za Evropu“ (2023-2026) koji finansira Evropska unija.

Neka od glavnih pitanja koja su u fokusu ovogodišnje POLITEA škole:

•           Evropska unija i proširenje – Zapadni Balkan i pristupanje EU: zastoj ili napredak?

•           Nacionalni, regionalni i evropski identitet – kako ih povezujemo?

•           Kakav ekonomski i društveni napredak donosi usvajanje evropskih standarda?

•           Kakvu državu i kakvo društvo želimo da gradimo?

•           Javni prostor – inkluzivan, demokratski, bez govora mržnje i bez lažnih vijesti

•           Šta su domaći zadaci na putu ka EU? Kako nam EU pomaže da ih ostvarimo?

•           Ključni izazovi na nacionalnom i regionalnom nivou

•           Regionalna saradnja – uslov za pristupanje ili realna potreba na Zapadnom Balkanu?

•           Šta su javne politike i kako se dizajniraju?

•           Kakve su politike za mlade u EU i na Zapadnom Balkanu?

•           Dijalog između mladih i donosilaca odluka – kako se organizuje, ko u njemu učestvuje, o čemu se razgovara?

Učešće u POLITEIA regionalnoj školi za participaciju mladih je otvoreno za sve punoljetne srednjoškolce, studente, aktiviste i mlade stručnjake uzrasta 18-25 godina iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova* i Sjeverne Makedonije. Učesnici će biti izabrani na osnovu akademskih, aktivističkih i drugih postignuća, kao i izražene motivacije da postanu dio POLITEIA alumni mreže. Uspješni kandidati će biti oni koji su demonstrirali snažno interesovanje za stjecanje novih znanja o socijalnim, ekonomskim i političkim benefitima evropskih integracija Zapadnog Balkana, omladinskim politikama, umrežavanju mladih na regionalnom i evropskom nivou, kao i mehanizmima za učešće u procesima kreiranja i sprovođenja javnih politika.

Polaznicima POLITEIA škole biće uručena diploma nakon uspješnog završetka škole.

Rok za podnošenje prijava je 4. juni 2023. godine. Učešće u POLITEIA regionalnoj školi 2023 je besplatno! Organizator pokriva troškove smještaja, obroka i transporta.