SAŽETAK IZVJEŠTAJA

Istraživanje o politikama za mlade i procesima kreiranja politika na Zapadnom Balkanu sprovedeno je u okviru regionalnog projekta – Regionalni dijalog mladih za Evropu – RYDE, koji finansira Evropska unija. Projekat je sprovela Fondacija Centar za demokratiju iz Srbije u saradnji sa partnerskim organizacijama civilnog društva (OCD) Zapadnog Balkana: Akademija za evropske integracije i pregovore i Centar za akciju mladih (Albanija), Inicijativa za stabilnost Kosova* (Kosovo*), Mreža progresivnih inicijativa (Bosna i Hercegovina), Fondacija NVO infocentar (Severna Makedonija) i Regionalna akademija za demokratski razvoj (Srbija). Cilj projekta je da se doprinese jačanju participativne demokratije, evropskih integracija i regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu kroz snažniji uticaj organizacija civilnog društva, naročito organizacija mladih, u promovisanju demokratskih vrednosti, političkih, ekonomskih i socijalnih pogodnosti evropskih integracija Zapadnog Balkana.

Svrha istraživanja je da se proširi opšte znanje i prikupe relevantni podaci o politikama za mlade i društvenim investicijama na Zapadnom Balkanu. U okviru istraživanja je sprovedena analiza aktuelnih stavova organizacija mladih i mladih pojedinaca o politikama za mlade i procesima kreiranja politika u regionu. Istraživanje je obuhvatilo šest ekonomija: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo*, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Srbiju. Istraživački tim su uglavnom činili parovi sastavljeni od starijih i mlađih stručnjaka iz navedenih ekonomija zemalja.

Fokus istraživanja je bio na prikupljanju podataka o stavovima u vezi sa postojećim politikama za mlade, efikasnošću politika za mlade na lokalnom/nacionalnom/regionalnom i drugim nivoima i prepoznavanju potreba mladih pripadnika marginalizovanih grupa u politikama za mlade. U istraživanju su učestvovale organizacije civilnog društva mladih i mladi pojedinci (građanski i politički aktivisti, kreatori politika, novinari, naučnici itd.).

U skladu sa osnovnom svrhom ovog istraživanja, istovremeno su sprovedene dve komplementarne ankete u svim zastupljenim zemljama – jedna je realizovana u vidu intervjua sa organizacijama mladih, a druga je bila fokusirana na širi spektar zainteresovanih strana, organizovana u vidu onlajn ankete. U svrhu ovog istraživanja, razvijena su dva upitnika – jedan za intervjue sa organizacijama civilnog društva i drugi za onlajn anketu. Oba upitnika su prevedena na nacionalne jezike i korišćena u svim ekonomijama.

U periodu od avgusta do oktobra 2023. godine, ukupno je sproveden 151 intervju sa predstavnicima OCD Zapadnog Balkana. Intervjue je pratila onlajn anketa sprovedena tokom oktobra i novembra 2023. godine. Učestvovalo je 1.366 mladih pojedinaca iz prethodno navedenih ekonomija. Obe ankete su imale za cilj da se proceni stanje politika za mlade, uključenost mladih u njihovo kreiranje, njihova efikasnost i perspektive procesa kreiranja politika za mlade.

Ovu publikaciju je finansirala Evropska unija. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost Fondacije Centar za demokratiju i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

Sažetak izvještaja na BHS je dostupan ovdje

Izvještaj na engleskom jeziku je dostupan ovdje