Misija OSCE-a u BiH je podržala izradu ovog dokumenta. Svako gledište, izjava ili mišljenje, izraženo u ovom dokumentu, a za koje nije izričito naznačeno da potiče iz Misije OSCE-a u BiH, ne odražava nužno zvaničnu politiku Misije OSCE-a u BiH.

Smjernice preuzeti na sljedećem linku: https://www.osce.org/files/f/documents/4/8/438386.pdf