U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), a u saradnji s predstavnicima Parlamenta Federacije BiH, u zgradi Parlamenta FBiH u Sarajevu, 08. marta 2022.godine je održan skup pod nazivom „Klimatske promjene u Bosni i Hercegovini u kontekstu globalnih inicijativa i politika“.

Učesnici su prije skupa u svojim izjavama za medije naglasili značaj ove teme i potrebnih aktivnosti u borbi protiv štetnih uticaja globalnih promjena klime.

Predsjedavajući Odbora za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku i turizam Predstavničkog doma Federalnog parlamenta Adnan Efendić podsjetio je da je Bosna i Hercegovina, usljed klimatskih promjena, podložna izazovima poput već viđenih poplava, suša, ali i ekonomskih posljedica tih događaja. Stoga ovaj parlamentarni odbor, kazao je Efendić, cijeni što su klimatske promjene tema skupa budući da se tiču svih nas.

Rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH Steliana Nedera je rekla da je ovo prilika za diskusiju o tome šta je dosad urađeno, a šta ubuduće treba poduzimati na predupređenju posljedica klimatskih promjena. Bosna i Hercegovina je dosad imala koristi od određenih fondova poput Globalnog fonda za okoliš, a UNDP pruža pomoć i u izradi zakonskih propisa u ovoj oblasti, te su provedeni mnogi projekti. Nedera je također rekla da je BiH prošle godine prva usvojila NDC s ciljem smanjenja uticaja klimatskih promjena prema Pariškom sporazumu.

– Moja poruka glasi – klimatske promjene su tu i klimatske akcije ne mogu čekati. Ukupne finansijske potrebe su velike, ali kvalitetne promjene su moguće i u okviru sadašnjih sredstava – naglasila je Nedera.

Podsjećajući da se tog dana, u svijetu obilježava 8. mart, Međunarodni dan žena, te da se tim povodom govori ‘o rodnoj ravnopravnosti danas radi održivog razvoja sutra’, Nedera je poručila da žene itekako doprinose klimatskim akcijama, zbog čega ih treba podržati u menadžerstvu i liderstvu u ovoj oblasti.

Pomoćnik federalne ministrice okoliša i turizma Mehmed Cero je naglasio da je ovo ministarstvo ključna institucija iz Federacije BiH koja u saradnji s resornim ministarstvima na entitetskom i državnom nivou, te Brčko Distrikta BiH, kao i UNDP-jem, vodi ključne aktivnosti koje se tiču klimatskih primjena.

– I naravno, osiguravamo da se sve druge ključne institucije, kako u Federaciji tako i subordnirano, u kantonima, kvalitetno uključe i da dođemo do određenih operativnih akcionih planova koji su rađeni i rade se ambiciozno, ali ako imamo određenu ambicioznost i ovlasti, imamo mogućnost za povlačenje određanih sredstava – rekao je Cero.

Delegat u Domu narod Parlamenta FBiH Damir Džeba je kazao da je tema skupa veoma široka i da se između ostalog dotiče pitanja svijesti, odnosa pojedinaca prema okolišu, kao i pitanja sistemskog uređenja u toj oblasti. Također je podsjetio da je na snazi Zakon o zaštiti okoliša, ali da je potrebno i zakonodavstvo o zaštiti zraka, te da je ovo prilika za razgovor o strateškim dokumentima i mjerenju učinaka njhove primjene.

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Irfan Čengić naglasio je značaj usvajanja novog zakona o obnovljivim izvorima energije, kao i značaj  dekarbonizacije energetskog sektora. Kao jedan od prioriteta za rješavanje, naveo je i problem prostorne gradnje, odnosno neplanskih aktivnosti u toj oblasti.

Skup bio je prilika da se zastupnici, delegati, članovi odgovarajućih parlamentranih odbora, predstavnici Vlade FBiH i drugi članovi iz relevantnih ministarstava upoznaju sa aktivnostima koje Federalno ministarstvo, u suradnji s UNDP-jem u BiH poduzima u kontekstu sve izraženije globalne klimatske krize.

U okviru projekta “Četvrti izvještaj BiH i treći dvogodišnji izvještaj u skladu sa Okvirnom konvencijom UN-a o klimatskim promjenama”, ali i drugih incijativa, izrađeni su značajni dokumenti, kao što su Četvrti nacionalni izvještaj o klimatskim promjenama BiH, Strategija prilagođavanja i niskoemisionog razvoja BiH, Utvrđeni doprinos BiH (NDC) i Plan prilagođavanja klimatskim promjenama BiH (NAP).

IZVOR: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine