Nevladine organizacije pozivaju Vijeće ministara BiH da hitno donese odluku o formiranju ekspertskog i pravnog tima kao neophodnog koraka za konkretan i pravovremen odgovor Bosne i Hercegovine, kada je u pitanju odluka Vlade Hrvatske da nuklearni otpad deponuje na granici sa BiH u Trgovskoj Gori.

“Insistiramo da se i nevladin sektor uključi u cijeli proces, te da se uključi u rad Koordinacijskog tijela kao relevantan akter u rješavanju ovog pitanja. Nužno je intenzivirati diplomatske odnose, ali osloniti se samo na razgovore bi bilo naivno i neodgovorno prema građanima – prema građanima čiji su životi stavljeni na kocku. Hrvatska je doslovno milione uložila u realizaciju namjere da pomenute opasne otpade deponuje na granicu sa BiH, te neće od nje odustati tek tako. Hitno nam je potreban ekspertski tim, da na osnovu njihovog rada, pravni tim može formirati slučaj na pravi način, te pripremiti odbranu života naših građana pravnim putem”, navodi se u saopćenju iz Centra za promociju civilnog društva.

Nevladine organizacije pomno prate dešavanja vezana za pitanje Trgovske gore i aktivno učestvuju u svim segmentima zagovaranja, alarmiranja i djelovanja na sprečavanju uništavanja Une i života građana i građanki Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Centra za promociju civilnog društva.

Nevladine organizacije pozdravljaju uložene napore Ministarstva vanjskih poslova BiH da skrenu pažnju na ovaj problem, ali smatraju da “ipak moramo biti brži i proaktivniji u donošenju odluka koje su predouslov za kreiranje potrebnih studija uticaja na okoliš i osnivanje i rad pravnog tima”.

“Svjesni smo brojnih socio-ekonomskih kao i drugih izazova, ali problem sa potencijalnim deponovanjem radioaktivnih i drugih opasnih otpada na samu granicu sa BiH je jedna sasvim nova dimenzija izazova koja nam ne dozvoljava pravo na grešku. Konverzija Trgovske gore u svojevrsnu deponiju za otpade iz nuklearne elektrane Krško, medicinski otpad iz čitave Hrvatske kao i druge opasne otpade je nesumnjivo jedan od najvećih izazova za BiH”, navodi se u saopćenju.

Nevladine organizacije izražavaju zadovoljstvo zbog činjenice da su parlamenti na svim nivoima vlasti jednoglasno usvojili identičan stav protivljenja ovom projektu susjedne Hrvatske.

“I Predsjedništvo BiH je zauzelo jasan i jednistven stav po ovom pitanju. Angažman Zelenog kluba zastupnika na svim nivoima vlasti je također primjetan”, saopštili su ocjenjujući da to nije dovoljno i da treba više angažmana kako bi se ovaj problem riješio.

Izvor: Radio Slobodna Evropa