U okviru projekta „Priroda i društvo“ koji implementira Mreža progresivnih inicijativa sa partnerima, radimo i razgovaramo i sa mladim političkim aktivistima i aktivistkinjama iz različitih stranaka, kako bi čuli njihovu viziju angažmana na području zaštite okoliša. Tarik Ćenanović vijećnik je u Općinskom vijeću Ilidža ispred političke stranke Narod i Pravda.

Ćenanović smatra da su teme ekologije i zaštite okoliša još uvijek na neki način tabuizirane u Bosni i Hercegovini.

„Naime, naš mentalitet – po mom mišljenju, nije dovoljno sazrio da bi se ljudi bavili tom temom, jer su još uvijek neke druge teme dosta bitnije. Nažalost, naši sugrađani i sugrađanke nisu još uvijek ekološki osviješteni. Pored toga lokale samouprave ne rade ništa po tom pitanju, a trebale bi jer je eko sistem značajno narušen. Kao drugačiji primjer mogu izdvojiti Općinu Ilidžu koja je zajedno sa načelnikom Nerminom Muzurom uklonila sve divlje deponije, povećala broj kanti za smeće kao i broj kanti za selektiranje otpada, stakla, te napravila druge slične projekte. Mislim da se mnogo više može učiniti kako bi se probudila svijest građana. Također vjerujem da možemo poboljšati sistem na način da motivišemo djecu, odrasle kroz razne edukacije, pa i plakatima, flajerima, anketama. Zakoni postoje, dosta dobro su definisani po tom pitanju, ali nažalost u praksi se ne sprovode, jer uvijek nekom na vrhu nešto ne odgovara ili se samou predizbornoj kampanji spominju ove teme, a mi imamo sve manje vremena. Zanemarujemo činjenicu da kakav je naš odnos prema prirodi, takav će biti njen odnos prema nama, zato imamo i sve učestalije poplave, zemljotrese, požare, te nam kontinuirano prijete ekološke katastrofe.“

Ovaj mladi političar smatra da u njegovoj generaciji političkih aktivista i aktivistkinja, može nastati značajna promjena u odnosu prema zaštiti okoliša.

„Obzirom da značajan broj ljudi pomno prati šta i kako radimo i na koji način doprinosimo lokalnim zajednicama, ja iskreno vjerujem da trebamo iskoristiti tu priliku na pravi način. Trebamo krenuti iz svoje lokalne zajednice ka višem nivou vlasti, jer kroz konkretne primjere vlastitog rada možemo dokazati da zaista treba obratiti pažnju na okoliš koji je u jednu ruku i izvor života. Ono na šta mi kao mladi političari možemo uticati jeste podizanje svijesti samog društva. Dovoljno je da pogledamo preko granice – kod naših komšija koji to odlično rade i već u nekim sredinama se daju primjetiti promjene. Sredinom prošle godine sam podnio inicijativu za postavljanje novih kanti za otpad na području općine Ilidža, nažalost još uvijek čekam da se ista realizuje jer to nije u nadležnosti naše općine, stoga se nadam da bi se navedena inicijativa mogla realizovati već početkom turističke sezone. Mi kao mladi Naroda i Pravde iza sebe imamo dvije akcije čišćenja gdje smo imali veoma dobar odziv ne samo mladih ljudi. Već u planu za proljeće namjeravamo organizovati isto druženje.“ – govori vijećnik Tarik Ćenanović.

Govoreći o tome je li tema zaštite okoliša mjesto približavanja ljudi iz različitih političkih opcija oko jednog zajedničkog društvenog interesa, mladi vijećnik kaže kako je to zdravorazumski nužno.

„Naš okoliš i priroda su je postojali i prije nas, tako će i poslije nas, samo zavisi u kakvoj mjeri i na koji način će nam vratiti naš sadašnji odnos. Generalni problem naše zajednice je što ne želimo priznati da je nečija ideja dobra i da je za dobrobit zajednice samo zato što je taj neko istu predložio. Upravo na tim greškama mi mladi političari trebamo raditi i ispravljati svoje starije kolege, jer na kraju – to je za našu dobrobit, nas i naših građana koji nam daju povjerenje i glas kako bi ih mi zastupali. Vjerujem da svaka politička opcija ima bar tri osobe koje su spremne djelovati po pitanju ove teme, i da bi se uz kratki dijalog složili u mnogim stvarima, kako je to i bilo na samoj edukaciji koju je održala Mreža progresivnih inicijativa upravo na ovu temu. Zadovoljstvo i čast mi je da sam imao priliku sudjelovati na istoj, te upoznati ove divne kolege i kolegice iz različitih političkih opcija. Mnogo toga smo naučili jedni od drugih i iskreno se nadam da ćemo se nekad u bliskoj budućnosti naći za istim stolom, te uz razgovore nalaziti najbolja rješenja za nas, naše građane i građanke i prirodu.

 Obzirom da sam magistar Turizma i da dolazim sa Općine Ilidža koju možemo nazvati zelenom oazom i velikim turističkim potencijalom u odnosu na ostatak Kantona Sarajevo,  ja ovu temu posmatram kroz turizam. Prioriteti u ovom trenutku su divlje deponije, korita rijeka te adekvatno odlaganje smeća u kontejnere. Smatram da su to neke stvari koje će svaki turist prvo primijetiti, neki će čak i slikati ako to nije uredno ili ako jeste i podijeliti na svojim društvenim mrežama što nam može biti pozitivna ili negativna reklama, a negativne ne želimo. Bosna i Hercegovina ima toliko prelijepih krajeva za koje nismo ni znali do dolaska pandemije i mislim da trebamo očuvati sve prirodne blagodati koje imamo. Ako vidimo nekoga da nije na adekvatan način odložio otpad, tu osobu trebamo upozoriti ili za njom pokupiti smeće jer samo tako možemo učiti i postaviti primjer drugima.“ – navodi Tarik Ćenanović, mladi politički aktivista i učesnik projekta Priroda i društvo.

Projekat Priroda i društvo realizira se uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska