U sklopu projekta “Parlamentarna diplomatija – Regionalna saradnja kroz unapređenje parlamentarnog dijaloga”, Mreža progresivnih inicijativa je 19. decembra 2023. godine u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine organizovala okrugli sto na temu “Berlinski proces – novi Plan rasta”.

Na ovom sastanku su zastupnici i zastupnice Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PS BIH), Parlamenta Federacije BiH te Skupštine Kantona Sarajevo, zajedno sa parlamentarnim osobljem, imali priliku razgovarati o glavnim pitanjima koja utiču na procese u regionu, uključujući digitalnu transformaciju, ekološke izazove i ekonomski razvoj. Diskusija je bila usmjerena na pronalaženje efikasnih načina za implementaciju obaveza i inicijativa koje su neophodne za postizanje ciljeva Berlinskog procesa. Posebna pažnja je posvećena potrebi za unapređenjem infrastrukture, kao i razvojem održivih i zelenih tehnologija koje su neophodne za bolju budućnost regiona.

Ključni govornici bili su Amer Kapetanović, šef Političkog odjela Regionalnog vijeća za saradnju (RCC),  koji je iznio najvažnije komponente novog Plana rasta za Zapadni Balkan, te Amel Kovačević, generalni direktor BH Telecoma, koji je govorio o prednostima Deklaracije o roamingu između EU i Zapadnog Balkana te dao uvid u trenutnu situaciju i planove u telekomunikacijskom sektoru.

Projekat  “Parlamentarna diplomatija – Regionalna saradnja kroz unapređenje parlamentarnog dijaloga”, kojeg finansira Ministarstvo vanjskih poslova SR Njemačke, se generalno fokusira na Berlinski proces, odnosno na Zajedničko regionalno tržište i Zelenu agendu. Sveobuhvatni cilj projekta je unapređenje regionalne saradnje na više nivoa u cilju konsolidacije i održavanja dinamike procesa evropskih integracija. U tom kontekstu, na sastanku su predstavljeni i prvi nalazi monitoring izvještaja za Bosnu i Hercegovinu koji se tiče implementacije aktivnosti iz Regionalnog digitalnog područja iz Akcionog plana za Zajedničko regionalno tržište, kao i Područja dekarbonizacije iz Akcionog plana za Zelenu agendu.