Uloga parlamenata u Berlinskom procesu (BP) i široj integraciji zemalja Zapadnog Balkana (ZB) u Evropsku uniju je ključni aspekt razvoja regiona. Parlamenti su glavna institucija koja predstavlja glas građana i uvijek treba raditi za dobrobit svojih birača. Regionalni razvoj bi unaprijedio živote građana u ekonomskom, socijalnom i političkom smislu. Međutim, uloga parlamenta je često na nacionalnom nivou i ova uloga je samo ograničeno prisutna u regionalnim okvirima. Berlinski proces potvrđuje da su parlamenti rijetko uključeni u potpunosti u regionalne inicijative.

Priznanje vrijednosti uključivanja parlamenata u Berlinski proces na samitu u Poznanju 2019. bio je pozitivan korak. Međutim, nedostatak konkretnih aktivnosti, kao što su međuparlamentarni sastanci, u godinama nakon samita naglašava prazninu koju treba popuniti.

Obzirom na važnost regionalne saradnje i integracije u EU, upotrijeba znanja i stručnosti istraživačkih centara Svjetske banke i povećanje uključenosti parlamenata bi zaista moglo donijeti dodatnu vrijednost Berlinskom procesu. To ne samo da bi doprinijelo daljem jačanju postojeće regionalne saradnje, već će takođe osigurati da Proces bude inkluzivniji i reprezentativniji za širi politički pejzaž na Zapadnom Balkanu.

Istraživanje je dostupno ovdje