Sarajevo 21. 7. 2021. godine: Održavanjem drugog modula Akademije klimatskih promjena na kojoj su učestvovali mladi aktivisti političkih stranaka u Bosni i Hercegovini (BiH), nevladinih organizacija i medija realizovan je segment edukativnih aktivnosti Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u okviru projekta koji finansira Zeleni klimatski fond (GCF). U prvom modulu su učestvovali zvaničnici iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srspke i Skupštine Brčko distrikta.

“Za mene je izuzetno korisno bilo, a vjerujem i za druge zastupnice i zastupnike, dobiti informacije o tome gdje je Bosna i Hercegovina pozicionirana kada su u pitanju do sada prihvaćene obaveze, kao i postojeći planovi za usvajanje drugih strateških dokumenata koji su u vezi sa borbom protiv klimatskih promjena. Informacije koje smo dobili na Akademiji klimatskih promjena nam pomažu da pratimo dalje izvršavanje preuzetih obaveza i damo doprinos, u skladu sa svojim mogućnostima, u postizanju zadanih ciljeva.” istakao je Jasmin Emrić, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Učesnici Akademije su imali priliku dobiti ključna saznanja o klimatskim promjenama,  njihovom utjecaju na ekonomiju, poljoprivredu, vodoprivredu, ljudsko zdravlje i druge ranjive sektore, sa posebnim akcentom na prilagođavanje klimatskim uticajima kojima je BiH u zadnjim dekadama posebno izložena. Akcenat je dat i pitanjima međunarodnih obaveza u okviru konvencija i sporazuma koje je BiH preuzela u borbi protiv klimatskih promjena na globalnom planu.

“Problemi koji nam se nekad čine jako daleki i apstraktni, poput klimatskih promjena, itekako se odražavaju na živote svih nas. Međutim, značajno je i to da iako čovjek svojim djelovanjem najviše izaziva klimatske promjene, čovjek je ujedno taj koji najviše može učiniti da se smanje negativni učinci tih promjena. Adaptacija klimatskim promjenama je jedan od načina, a vjerujem da je prepoznavanje ovog problema kroz strateške dokumente političkih stranaka izuzetno važno, i ujedno nešto čime ću se baviti u sljedećem periodu u saradnji sa kolegama sa Akademije.” navodi Anja Grubačić, mlada politička aktivistkinja.

UNDP kroz različite edukativne aktivnosti nastoji podići svijest o važnosti pitanja klimatskih promjena, te pristupa donosiocima odluka na svim nivoima vlasti, kako bi dobili direktna saznanja i činjenice, što je ključno za realizaciju mjera ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama ističe Raduška Cupać, rukovodilac UNDP Sektora za energiju i okoliš.

Izabrani zvaničnici, ali i mladi učesnici Akademije, složni su da negativne posljedice koje su izazvane klimatskom krizom nalažu sistematski pristup, kao i edukaciju svih aktera društva i postizanje društvenog konsenzusa o tome kako smanjiti njene katastrofalne efekte. Klimatske promjene su problem svih i neophodan je zajednički rad. Akademija klimatskih promjena dio je projekta “Unapređenje procesa Plana prilagođavanja na klimatske promjene (NAP) za srednjoročno planiranje ulaganja u sektore osjetljive na klimatske promjene u Bosni i Hercegovini“ koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,  Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma Federacije BiH, te entitetskim ministarstvima poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.