Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo očekuje da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS počne aktivnije da vrši stručne i ostale vrste nadzora iz svoje nadležnosti nad radom osnovnih škola, a posebno nad radom JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor” Sarajevo.

“Očekujemo da se zakoni i Pedagoški standardi, a posebno Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju, počnu primjenjivati u punom kapacitetu, kako bi se olakšao rad u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo i obezbijedilo kvalitetno i pravično obrazovanje učenicima s teškoćama”, ističu iz Sindikata.

Sindikat smatra da učitelji i nastavnici u svom radu trebaju i moraju imati stručnu pomoć u skladu s prethodno navedenim propisima, a dok se to ne desi, učitelji i nastavnici će nastaviti raditi s učenicima s teškoćama, za što im pripada pravo naknade u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Angažman asistenata u osnovnim školama, napominju iz Sindikata, nije dovoljan preduslov za kvalitetan rad učitelja i nastavnika s učenicima s teškoćama, odnosno učitelji i nastavnici ne mogu sami obavljati sve poslove i radne zadatke koji su predviđeni pomenutim zakonskim propisima.

Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja KS je pozvao direktore svih osnovnih škola u KS da odmah, a u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, za sve učenike s teškoćama za koje je neophodno izvršiti opservaciju, dijagnostiku i izraditi IPP dostave podatke JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor” Sarajevo, kako bi učenici s teškoćama u osnovnim školama dobili bar dio onog što je neophodno, te kako bi se učitelji i nastavnici mogli posvetiti svim učenicima u odjeljenjima, ali i ostvariti svoja prava zagarantovana Kolektivnim ugovorom, saopćeno je iz ovog sindikata.

Izvor: bhrt.ba/FENA