BANJALUKA – Ombudsmani za ljudska prava BiH pozivaju javne organe na svim nivoima vlasti da obezbijede efikasniju primjenu zakona o slobodi pristupa informacijama i proaktivnim pristupom u objavljivanju informacija svoj rad učine transparentnim.

Ombudsmani poručuju da se pravo na pristup informacijama smatra osnovnom pretpostavkom za izgradnju demokratskog društva.

“Slobodan pristup informacijama je mehanizam za obezbjeđivanje odgovornog rada javnih organa, efikasnog ostvarivanja javnih zadataka, efikasnog upravljanja javnim sredstvima i iskorjenjivanje korupcije”, saopšteno je iz Institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH povodom obilježavanja Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama.

U saopštenju se ističe da efikasan sistem ostvarivanja i zaštite prava na pristup informacijama predstavlja ogledalo odgovornosti i transparentnosti vlasti.

“Građanima je neophodno omogućiti da, efikasnim mehanizmima, pokreću različita pitanja od javnog interesa. Uključivanje javnosti u proces donošenja odluka treba biti zasnovano na principima transparentnosti i otvorenosti javnih organa, čime se jača povjerenje građana u organe vlasti i tako realizuje dvosmjerna komunikacija na relaciji građani-javni organi”, naglašava se u saopštenju.

Ombudsmani napominju da građani imaju pravo da zahtijevaju odgovornost i transparentnost rada javnih institucija i upravo zakoni kojim se uređuje sloboda pristupa informacijama predstavljaju ključni instrument za obezbjeđivanje navedenih principa djelovanja vlasti.

“U navedenim razlozima jeste važnost, ne samo postojanja zakona o slobodi pristupa informacijama, već i obezbjeđivanja njihove efikasne primjene, što podrazumijeva da svako fizičko i pravno lice ima pravo na pristup informacijama, uz uvažavanje zakonom propisanih izuzetaka, dok je obaveza svakog javnog organa da informacije koje su u njegovom posjedu učini dostupnim”, ističe se u saopštenju.

Izvor: www.nezavisne.com