Izvještaj o poticajnom okruženju za razvoj civilnog društva u BiH (Monitoring Matrix on Enabling Environment for Civil Society Development) za 2019. godinu urađen je u sklopu projekta Balkanske mreže za razvoj civinog društva BCSDN “Zaštita civilnog ambijenta – Regionalni HUB za razvoj civilnog društva” finansijski podržanog od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA). Centar za promociju civilnog društva, kao jedna od članica pomenute mreže, pripremila je ovaj dokument u skladu sa zadatom istraživačkom metodologijom kojom se postiže ujednačen pregled stanja u civilnom društvu u sedam zemalja za koje se radi ovakav izvještaj – Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija, Turska i Kosovo. Fokus istraživanja je na slijedećim oblastima: sloboda  udruživanja, okupljanja, izražavanja, i pristupa informacijama, zatim oblast finansijske vitalnosti i održivosti OCD-a te odnosu između vlasti i organizacija civilnog društva.

Ovogodišnji izvještaj za Bosnu i Hercegovinu pokazuje da je civilno društvo u značajnoj stagnaciji, nemogućnosti da obezbjedi dugoročno održiv razvoj u najvećoj mjeri baziranoj na nedovoljnoj zainteresovanosti vlasti da u organizacijama civilnog društva ima konstruktivnog partnera, objektivnog kontrolora i snažnu sponu sa građanima.

Indikatori su definisani na način da budu vodič zainteresovanim akterima – OCD, vlastima i donatorima, u boljem razumijevanju pravnog okruženja i javnih politika, te njihovoj praktičnoj primjeni u skladu sa međunarodnim standardima i praksama, te se ne mogu posmatrati kao indikatori za rangiranje liste razvijenosti civilnog društva među zemljama u kojima se vrši istraživanje.

Cilj ovoga izvještaja je da pomogne usmjeravanju ka iskazanim potrebama da se u određenim oblastima pripreme neophodne promjene, definišu načini da se odgovori izazovima te da se izvrši prioritetni raspored budućih koraka u očekivanim reformama.  

Izvještaj možete preuzeti na sljedećem linku: http://civilnodrustvo.ba/media/106190/report-monitoring-matrix-2019-bih.pdf

Izvor: civilnodrustvo.ba