Efikasnost javnog sektora u BiH – Višak zaposlenih, ali manjak radnika

Autor: prof.dr. Dževad Šašić, prodekan za nastavu i studentska pitanja Fakulteta za javnu upravu Univerziteta u Sarajevu

UNDP i Britanska ambasada pokreću program transformacije javnog sektora u BiH vrijedan pet miliona dolara

Program digitalne transformacije za period 2020. do 2024. godine doprinosi naporima u reformi javne uprave u BiH i ima za cilj ubrzati razvoj javnih usluga kroz rad na politikama i propisima, mogućnostima za tehnološke inovacije

PRIČE U FOKUSU