Online konferencija “Proaktivna transparentnost u javnoj upravi u BiH” održana je danas u organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Agencije za statistiku BiH, Direkcije za evropske integracije i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.

Konferencija je organiziarana povodom Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama, a u okviru Programa jačanja javnih institucija koji u ime vlada Ujedinjenog Kraljevstva i SR Njemačke provodi GIZ, javlja Agencija MITA Group.

Skup su otvorili Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave u BiH, Edita Kalajdžić, sekretarka Vlade FBiH te Tom Barrie, drugi sekretar i vođa Fonda za dobro upravljanje Britanske ambasade u Sarajevu.

Barrie je, tom prilikom, poručio kako je transparentnost okosnica javne uprave koja je orijentirana prema građanima i ohrabruje vlasti da održavaju svoju odgovornost prema građanima.

– Ali, ne radi se samo o ljudima i zagovaračkim grupama koje postavljaju pitanja svojim vođama i institucijama. Proaktivna transparentnost je zlatni standard prema kojem organi vlasti trebaju da streme. To znači da se transparentnost ne provodi samo kroz zakone i pisane norme već i da zapravo treba biti uobičajeno stanje za javne institucije, koje sve informacije i podatke od javnog interesa javnosti stavljaju na raspolaganje javnosti u startu – rekao je Barrie.

Dodao je da se nada da će vlasti na svim nivoima u BiH pronaći načine da unaprijede i povećaju svoju proaktivnu objavu informacija i da će ih Vlada Ujedinjenog Kraljevstva u tome i dalje podržavati.

O značaju proaktivne transparentnosti u našoj zemlji, kao i o praksama institucija u proaktivnoj objavi informacija i provedi Zakona o slobodi pristupa informacijama (ZOSPI) govorili su i panelisti – Aleksandar Obradović iz Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, Uglješa Vuković iz Transparency International BiH, Mirna Miljanović iz Ministarstva unutrašnjih poslova RS, Vedrana Faladžić iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave te Ognjen Blagojević uime Vlade FBiH.

– Vijeće ministara BiH je još u decembru 2018. godine usvojilo politiku i standarde proaktivne transparentnosti, te na taj način obavezao institucije na nivou BiH da standarde ispune, tj. da proaktivno objave informacije na svojim zvaničnim internet stranicama. Vijeće ministara BiH je i na ovaj način podstaklo institucije na transparentnost kako bi se one dodatno otvorile prema građanima. informacije koje institucije posjeduju su javno dobro i one treba da budu objavljene – poručio je Aleksandar Obradović iz Službe za informisanje – Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH.
 
O značaju Međunarodnog dana slobode pristupa informacija govorio je i Uglješa Vuković iz Transparency International BiH.

– Međunarodni dan posvećen slobodnom pristupu informacijama prilika je da se podsjetimo da su informacije u posjedu javnih organa javno dobro. Ako svi imamo pristup ovim informacijama pod jednakim uslovima, to je i najjeftiniji i najsigurniji način da se zaštitimo od korupcije – kazao je. 

Učesnici konferencije su razgovorali o potrebi unapređenja proaktivne objave informacija o radu institucija putem službenih web stranica, posebno pritom naglašavajući uslove pandemije koji su osnažili potrebu za digitalnom komunikacijom.

Ukratko su predstavljeni i nalazi istraživanja o ispunjavanju standard proaktivne transparentnosti koje je proveo Ured koordinatora za reformu javne uprave.

Nalazi pokazuju određeni napredak u transparentnosti institucija, ali i da je potrebno kontinuirano objavljivati svih 38 standarda.

Zaključeno je da se , iako već postoje dobre prakse u proaktivnom informiranju građana, dosljednom provedbom svih 38 standarda proaktivne transparentnosti, koji uključuju finansijske, strateške, operativne, organizacijske informacije kao i informacije o javnim nabavkama, javnim konsultacijama i slobodi pristupa informacijama, može značajno unaprijedite transparentnost rada javne uprave.

Ovim događajem simbolično je obilježeno i 20 godina od usvajanja Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH, odnosno 19 godina od usvajanja ovih zakona na nivou entiteta.

Izvor: face.ba/FENA