Priroda i društvo: Mladi tražili adekvatniju brigu o okolišu

Priroda i društvo: Mladi tražili adekvatniju brigu o okolišu

Početkom februara Mreža progresivnih inicijativa sa partnerima je održala dodjelu certifikata mladim političkim aktivistima i aktivistkinjama koji su učestvovali u projektu Priroda i društvo. Tokom šest mjeseci, mladi iz preko deset političkih stranaka iz cijele države su pohađali četiri edukativna modula o zaštiti okoliša, i u konačnici kreirali i prema rukovodstvima svojih stranaka uputili inicijative koje za cilj imaju adekvatno pozicioniranje teme zaštite okoliša u strateške dokumente stranaka!

Uz razgovore sa dvanaest predavača i predavačica iz oblasti nauke, politike i aktivizma, učesnici i učesnice su radili na temama poput energetske efikasnosti, zagađenja zraka, omladinskog i političkog aktivizma, reciklaže, sektora šumarstva i brojnim drugim. Tokom trajanja projekta, radili su i na identifikaciji problema sa zaštitom okoliša u svojim lokalnim zajednicama, susretali se sa predstavnicima nevladinih organizacija koji se bave ovom tematikom, te pokazali motivaciju i interes za dugoročno bavljenje ovom temom u okviru svojih profesionalnih i političkih karijera.

Mreža progresivnih inicijativa čestita svim učesnicima i učesnicama projekta, uz želje da njihovo političko djelovanje i budućnosti bude usmjereno prema temi zaštite okoliša, koja, kako su i sami često isticali – ima moć ujedinjenja bez obzira na razlike.

Projekat Priroda i društvo realizira se uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska