Sve o 14 za BiH teško ostvarivih EU kriterija

Sve o 14 za BiH teško ostvarivih EU kriterija

Evropska komisija je u Mišljenju (Avis) pred Bosnu i Hercegovinu (BiH) stavila 14 prioritetnih uvjeta koje mora ispuniti prije početka pregovora o članstvu. Za godinu i pol dana vlasti u BiH su (djelomično) ispunile tri, a ispunjavanje svih ostalih upitno je budući da...